แผนที่แสดงเส้นทางจราจรเส้นทางหลัก

เส้นทางสำรอง-เส้นทางลัด

อำเภอคีรีรัฐนิคม


หมายเหตุ

สีดำ  หายถึงเส้นทางหลัก  สายรอง

สีแดง หมายถึง  เส้นทางลัด สาย  กม.44  -  ท่าขนอน

สีน้ำเงิน หมายถึง    เส้นทางลัดสาย   ถ้ำสิงขร  -  ท่ากระดาน

***********************************************************************

 

ข้อมูลเส้นทางสายลัด

ในพื้นที่รับผิดชอบ สภ.คีรีรัฐนิคม

 

ลำดับที่
ชื่อเส้นทาง
การเชื่อมต่อเส้นทาง
/พื้นที่อื่น
สภาพเส้นทาง
หมายเหตุ
1
เส้นทางสายลัด ท่าขนอน – กม.44 (401)
   -  เป็นเส้นทางสายลัดถ้ามาจากตัวอำเภอคีรีรัฐ มาถึงแยกบ้านท่า  แล้วเลี้ยวขวา   ผ่านสะพานคลองพุมดวง  ผ่านโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม  ตรงไป 12  กม.  ก็จะถึงสี่แยก  กม.44  ตำบลบ้านทำเนียบ  อำเภอคีรีรัฐนิคม
 
- เป็นเส้นทางลาดยาง แบ่งเป็นสองช่องการจราจร  เส้นทางมาตรฐานทางหลวง     ถนนค่อนข้างสมบูรณ์    มีเครื่องหมายจราจรใช้ได้ทุกฤดูกาล   ไม่กำจัดขนาด  และปริมาณรถ
 
- ระยะทางผ่าน
12  กม.  ใช้ในกรณีเส้นทางสายหลัก  และสายสำรองเกิดการจราจรคับคั้ง
2
เส้นทางสายลัด ถ้ำสิงขร - ท่ากระดาน
    -  เป็นเส้นทางสายลัดถ้ามาจากเส้นทางสาย สุราษฎร์ฯ –ตะกั่วป่า  มาถึงหลัก  กม.ที่  35  มีทางแยกแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปตามแผนที่ประมาณ 8  กม. มาถึงแยกวัดถ้ำสิงขร  แล้วเลี้ยวซ้าย  ก็จะถึง ต.ท่ากระดาน
   
-  เป็นเส้นทางสายลัดมีสภาพเส้นทางแบ่งเป็น 2 ช่องทางจราจรลาดยาง แต่ค่อนข้างจะชำรุดหลายจุด  ต้องใช้การขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
 
- ระยะทางผ่าน
8  กม.  ใช้ในกรณีเส้นทางสายหลัก  และสายสำรองเกิดการจราจรคับคั้ง

 

ข้อมูลเส้นทางสายหลัก – เส้นทางสายสำรอง

ในพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลท่าขนอน

ลำดับที่
ชื่อเส้นทาง
การเชื่อมต่อเส้นทาง
/พื้นที่อื่น
สภาพเส้นทาง
หมายเหตุ
1
 
สายหลัก
คีรีรัฐ  -  พุนพิน
   -  เป็นเส้นทางสายหลัก ในตัวเทศบาลตำบลท่าขนอน ติดหมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนอน  ความยาวระยะทาง 3  กม. จาก หน้า สถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม เลี้ยวซ้าย แล้วตรงไป ผ่าน ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส.  ธนาคารกรุงไทย หน้าที่ว่าการอำเภอ หน้าเทศบาลท่าขนอน  ไปเชื่อมต่อ หมู่ที่  10  ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม
 
- เป็นเส้นทางลาดยาง มาตรฐานทางหลวง     ถนนค่อนข้างสมบูรณ์    มีเครื่องหมายจราจรใช้ได้ทุกฤดูกาล   ไม่กำจัดขนาด และปริมาณรถ แบ่งเส้นทางเป็นสองช่องทางจราจร
 
- ระยะทางพื้นที่ที่รับผิดชอบประมาณ 3 ก.ม. (กรมทางหลวง
รับผิดชอบดูแล)  
2
 
สายสำรอง
สาย หน้า สภ.คีรีรัฐ 
  หน้าเทศบาลท่าขนอน
    -  เป็นเส้นทางสายสำรองระยะทาง 4 กม. ผ่านหน้าสถานีตำรวจภูธรคีรีรัฐนิคม  ตรงไปทางทิศตะวันออก ตามเส้นทาง  ไปเชื่อมต่อกับทางสายหลัก คีรีรัฐฯ – พุนพิน หน้าเทศบาลตำบลท่าขนอน
   
-  เป็นเส้นทางสายสำรองมีสภาพเส้นทาง ลาดยาง แบ่งเป็นสองช่องทางจราจร สภาพเส้นทางแคบ และขรุขระบางช่วง
 
- ระยะทางผ่านพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 4  ก.ม. (เทศบาลเป็นผู้ดูแล)

 

แผนที่เส้นทางสายหลักสายรอง
เขตเทศบาลตำบลท่าขนอน
 

******************

กลับหน้าหลัก